Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

      Για πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο του Ψηφιακού Σχολείου.

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο 

Επίσης για ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο μπορείτε να πλοηγηθείτε στις διάφορες ακόμη πλατφόρμες όπως:

 

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

 

Φωτόδεντρο - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ - ebooks.edu.gr

 

 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 

 

Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας,

των Διαδραστικών Βιβλίων &

του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων

 Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση  της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας,  των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων Λογότυπο

 

  

Φωτόδεντρο, Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

   

 

 Μαθησιακά αντικείμενα
Φωτόδεντρο – …

   

  Πανελλήνιο Αποθετήριο

Μαθητικών Δημιουργιών

της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

για την Πρωτοβάθμια & τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 

icreate