Στο επισυναπτόμενο έγγραφο θα βρείτε τη νέα εγκύκλιο σχετικά με την υπό στοιχεία Φ.153/ 43758/Α5/14-4-2022 (ΦΕΚ1851 Β’) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναφορικά με την Πρόσβαση των υποψηφίων ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022 και εφεξής.

Με εκτίμηση,

Από τη Διεύθυνση

      Στα επισυναπτόμενα έγγραφα δίνονται πληροφορίες για τις τροποποιήσεις για την εισαγωγή στο Λιμενικό.

Με εκτίμηση,

Από τη Διεύθυνση

     Στο επισυναπτόμενο έγγραφο θα βρείτε οδηγίες για την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικέςΥποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικέςεκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις ΠανελλαδικέςΕξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2022, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Με εκτίμηση,

Από τη Διεύθυνση

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο θα βρείτε την τροποποίηση της περ. Α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2226/1994 (Α’ 122), αναφορικά με τα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με εκτίμηση,

Από τη Διεύθυνση

     Στα επισυναπτόμενα αρχεία θα βρείτε το πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθημάτων σχολικού έτους 2021-2022.

Με εκτίμηση,

Από τη Διεύθυνση

     Σας γνωρίζουμε ότι τα θέματα των ειδικών μαθημάτων: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση, πανελλαδικών εξετάσεων για τα σχολικά έτη 2016 έως και 2021 είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο που θα βρείτε παρακάτω.

Με εκτίμηση,

Από τη Διεύθυνση

       Στα επισυναπτόμενα έγγραφα μπορείτε να ενημερωθείτε για την διόρθωση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στιςΕνημέρωση για την διόρθωση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στιςσχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα τωνΠανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ.

 Με εκτίμηση,

Από τη Διεύθυνση

 

         Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο που θα βρείτε στο κάτω μέρος αυτής της δημοσίευσης ανακοινώνεται με Δελτίο Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. η παράταση που δίνεται για την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022.

         Η νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων-Δηλώσεων ορίζεται η Τετάρτη 15-12-2021.

Με εκτίμηση,

Από τη Διεύθυνση

     Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε την εγκύκλιο προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Λιμενικού Σώματος με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 καθώς και την αντίστοιχη προκήρυξη.

 

Με εκτίμηση,

Από τη Διεύθυνση

Σας κοινοποιούμε το επισυναπτόμενο έγγραφο που αναφέρεται στη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Υπουργικής Απόφασης που αφορά τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην Τριτ/θμια Εκπ/ση το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 και εφεξής.

Με εκτίμηση,

 Από τη Διεύθυνση

       Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε την εγκύκλιο προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, καθώς και την αντίστοιχη προκήρυξη. 

Με εκτίμηση,

 

Από τη Διεύθυνση

       Σας ενημερώνουμε πως οι υποψήφιοι/ες για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2022 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα υποβάλλουν Αίτηση - Δήλωση (Α-Δ) από την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου μέχρι και την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021.

      Για το σκοπό αυτό σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας τα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Με εκτίμηση,

Από τη Διεύθυνση