Τεχνικός Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

  και Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 3
2 Μαθηματικά 1 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες 2 Φυσική 2
Χημεία 1
4 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
5 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
6 Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ 12 ώρες
1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
2. Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΩΡΕΣ

1 Στοιχεία Μηχανών
2 Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
3 Συντήρηση & Επισκευή Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών & Αερίων Καυσίμων (Θ)
4 Συντήρηση & Επισκευή Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών & Αερίων Καυσίμων (Ε)
5 Ύδρευση – Αποχέτευση (Θ)
6 Ύδρευση – Αποχέτευση (Ε)
7 Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης (Θ)
8 Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης (Ε)
9 Σχέδιο Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 23 ώρες
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 35 ώρες

 

Εξεταζόμενα μαθήματα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

     Τα βιβλία με τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί ο μαθητής που θα ακολουθήσει την ειδικότητα "Τεχνικός Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου" είναι τα εξής:

   

      1. Νέα Ελληνικά

      2. Μαθηματικά

      3. Στοιχεία Μηχανών

      4. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

 

Δείτε το βίντεο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τίτλο Ενέργεια - Περιβάλλον

https://www.youtube.com/watch?v=HytQYFV453g