Μαθήματα που διδάσκονται στην ειδικότητα

"Τεχνικός Οχημάτων"

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 3
2 Μαθηματικά 1 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες 2 Φυσική 2
Χημεία 1
4 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
5 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
6 Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ 12 ώρες
1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
2. Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΩΡΕΣ

1 Στοιχεία Μηχανών
2 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (Θ)
3 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (Ε)
4 Συστήματα Αυτοκινήτου (Θ)
5 Συστήματα Αυτοκινήτου (Ε)
6 Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων (Θ)
7 Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων (Ε)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 23 ώρες
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 35 ώρες

 

Εξεταζόμενα μαθήματα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

     Τα βιβλία με τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί ο μαθητής που θα ακολουθήσει την ειδικότητα "Τεχνικός Οχημάτων" είναι τα εξής:

      1. Νέα Ελληνικά

      2. Μαθηματικά

      3. Στοιχεία Μηχανών

      4.1. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι 

      4.2. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

 

Πληροφορίες για την Ειδικότητα

    Με τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν οι μαθητές της Ειδικότητας "Τεχνικός Οχημάτων" θα έχουν αποκτήσει τις δεξιότητες και τις γνώσεις ώστε:

 • Να ελέγχουν τη λειτουργία, να επισκευάζουν και να συντηρούν το ηλεκτρικό σύστημα των οχημάτων.
 • Να ελέγχουν τη λειτουργία, να επισκευάζουν και να συντηρούν τα ηλεκτρομηχανικά συστήματα και τα συστήματα αυτοματισμού των οχημάτων.

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας "Τεχνικός Οχημάτων" μπορεί να αποκτήσει τις παρακάτω επαγγελματικές άδειες

 •  Βάσει της Υ.Α. Φ23/35437/Δ4/01-03-2018 (ΦΕΚ  771/Β΄/05-03-2018) ο απόφοιτος της ειδικότητας "Τεχνικός Οχημάτων" μπορεί να αποκτήσει τις παρακάτω επαγγελματικές άδειες χωρίς εξετάσεις, αφού έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει προϋπηρεσία σε θέση αντικειμένου ανάλογη με την άδεια που αιτείται.

 

 Επαγγελματικές άδειες χωρίς εξετάσεις - Είδη & απαιτήσεις

Μηχανοτεχνίτη

Απαιτείται πτυχίο  ΕΠΑ.Λ. & 3ετή προϋπηρεσία

Ηλεκτροτεχνίτη

Απαιτείται πτυχίο  ΕΠΑ.Λ. & 5ετή προϋπηρεσία

Τεχνίτη Συστημάτων Πέδησης

Απαιτείται πτυχίο  ΕΠΑ.Λ. & 3ετή προϋπηρεσία

Τεχνίτη Συστημάτων Ανάρτησης

Απαιτείται πτυχίο  ΕΠΑ.Λ. & 3ετή προϋπηρεσία

Τεχνίτη Συστημάτων Εξαγωγής Καυσαερίων

Απαιτείται πτυχίο  ΕΠΑ.Λ. & 2ετή προϋπηρεσία

Τεχνίτη Αντλιών Πετρελαίου ή Εξαερωτήρων

Απαιτείται πτυχίο  ΕΠΑ.Λ. & 2ετή προϋπηρεσία

Τεχνίτη Μοτοσυκλετών & Μοτοποδηλάτων

Απαιτείται πτυχίο  ΕΠΑ.Λ. & 2ετή προϋπηρεσία

Τεχνίτη Τροχών

Απαιτείται πτυχίο ΕΠΑ.Λ. & 2ετή προϋπηρεσία

Τεχνίτη Ψυγείων Αυτοκινήτου

Απαιτείται πτυχίο ΕΠΑ.Λ. & 2ετή προϋπηρεσία

Τεχνίτη Οργάνων

Απαιτείται πτυχίο ΕΠΑ.Λ. & 5ετή προϋπηρεσία

Τεχνίτη Βαφής

Απαιτείται πτυχίο  ΕΠΑ.Λ. & 3ετή προϋπηρεσία

Τεχνίτη Αμαξωμάτων (Φανοποιού)

Απαιτείται πτυχίο  ΕΠΑ.Λ. & 3ετή προϋπηρεσία

Τεχνίτη Συσκευών Υγραερίου Αυτοκινήτων

Απαιτείται πτυχίο  ΕΠΑ.Λ., άδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη & 1 έτος προϋπηρεσία


Πληροφορίες για την έκδοση των παραπάνω αδειών μπορείτε να βρείτε:

 • Στην ιστοσελίδα https://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=393&id=&tid=393 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων περιγράφεται η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος « Τεχνίτη Αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων » οποιασδήποτε ειδικότητας.
 • Στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
 • Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών - Τεχνικό Τμήμα, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2461354335.

 

 Επιπλέον επαγγελματικές άδειες

 • Ο κάτοχος Πτυχίου της ειδικότητας «Τεχνικός Οχημάτων» του τομέα Μηχανολογίας των ΕΠΑ.Λ. μπορεί επιπλέον να λάβει επαγγελματικές άδειες Χειριστή Μηχανημάτων Εργου Α΄ και Β΄ ομάδας 2ης  και 3ης  βαθμίδας.

   

  Επιπλέον είδη επαγγελματικής άδειας (με ή χωρίς εξετάσεις) - απαιτήσεις

 

 • Βοηθού Χειριστή (χωρίς εξετάσεις)

           Απαιτούνται: 

       α) Πτυχίο ΕΠΑ.Λ.

       β) Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας βοηθού χειριστή Μηχανημάτων

 • Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (με εξετάσεις) Ομάδας Β΄ (ανήκει στη 2η βαθμίδα )

       Απαιτούνται:

    α) Πτυχίο ΕΠΑ.Λ.

       β) Βεβαίωση αναγγελίας + 100 ημερομίσθια 

       γ) Εξετάσεις στην Περιφέρεια Διεύθυνση Ανάπτυξης

 • Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (με εξετάσεις) Ομάδας Α΄ (ανήκει στην 3η βαθμίδα )

            Απαιτούνται:

      α) Πτυχίο ΕΠΑ.Λ

      β) Βεβαίωση αναγγελίας + 150 ημερομίσθια από τα οποία τα 50 στην Α΄ ομάδα &

      γ) Εξετάσεις στην Περιφέρεια Διεύθυνση Ανάπτυξης 

Πληροφορίες για την έκδοση των παραπάνω επιπρόσθετων αδειών μπορείτε να βρείτε:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  - Διεύθυνση Ανάπτυξης 

Τμήμα Επαγγελματικών Δικαιωμάτων  

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2461351425 & 2461351403

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας "Τεχνικός Οχημάτων" έχει την δυνατότητα να εργαστεί:

 • Σε οργανισμούς ΔΕΚΟ - Δημόσιες υπηρεσίες
 • Σε συνεργεία επισκευής SERVICE αυτοκινήτων - οχημάτων
 • Σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων
 • Σε εταιρείες εμπορίας ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας

 

Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας

     Επίσης ο απόφοιτος της ειδικότητας "Τεχνικός Οχημάτων" μπορεί να παρακολουθήσει το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» που αποτελεί μια προαιρετική εναλλακτική διαδρομή μετά την αποφοίτηση από το ΕΠΑ.Λ., η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους ενήλικες αποφοίτους του να εκπαιδευτούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας στο χώρο εργασίας με πληρωμή, είτε του δημοσίου, είτε του ιδιωτικού τομέα.

 

Εξειδίκευση στο εργαστήριο της ειδικότητας "Τεχνικός Οχημάτων"

      Στο εργαστήριό του σχολείου μας υπάρχουν κινητήρες και συστήματα διαφόρων αυτοκινήτων, εκπαιδευτικά συστήματα όπως σύστημα ψεκασμού, σύστημα ελέγχου καυσαερίων, σύστημα ελέγχου έγχυσης, σύστημα πέδησης ABS, σύστημα ανάρτησης, σύστημα αυτομάτου κιβωτίου ταχυτήτων και μοντέλα εξαρτημάτων αυτοκινήτων σε τομές.

 


Δείτε το βίντεο του ΕΟΠΠΕΠ με τίτλο Μηχανικός Αυτοκινήτων