Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Κατασκευών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 3
2 Μαθηματικά 1 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες 2 Φυσική 2
Χημεία 1
4 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
5 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
6 Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ 12 ώρες
1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
2. Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΩΡΕΣ

1 Στοιχεία Μηχανών
2 Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
3 Μηχανουργική Τεχνολογία – Εργαλειομηχανές (Θ)
4 Μηχανουργική Τεχνολογία – Εργαλειομηχανές (Ε)
5 Ανελκυστήρες – Ανυψωτικές Μηχανές
6 Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (Θ)
7 Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (Ε)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 23 ώρες
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 35 ώρες

 

Εξεταζόμενα μαθήματα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

     Τα βιβλία με τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί ο μαθητής που θα ακολουθήσει την ειδικότητα "Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών" είναι τα εξής:

      1. Νέα Ελληνικά

      2. Μαθηματικά

      3. Στοιχεία Μηχανών

      4. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων