Μαθήματα ειδικότητας

"Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού & Κλιματισμού"

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 3
2 Μαθηματικά 1 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες 2 Φυσική 2
Χημεία 1
4 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
5 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
6 Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ 12 ώρες
1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
2. Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ

ΑΕΡΙΣΜΟΥ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΩΡΕΣ

1 Στοιχεία Μηχανών
2 Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (Θ)
3 Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (Ε)
4 Εγκαταστάσεις Κλιματισμού (Θ)
5 Εγκαταστάσεις Κλιματισμού (Ε)
6 Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού
Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού (Θ)
7 Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού
Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού (Ε)
8 Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 23 ώρες
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 35 ώρες

 

Εξεταζόμενα μαθήματα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

     Τα βιβλία με τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί ο μαθητής που θα ακολουθήσει την ειδικότητα "Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού" είναι τα εξής:

      1. Νέα Ελληνικά

      2. Μαθηματικά

      3. Στοιχεία Μηχανών

      4. Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

     Στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης λειτουργεί η ειδικότητα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ”.

     Για την πρακτική εξάσκηση των μαθητών σε σειρά εργασιών και μετρήσεων που αφορούν του επάγγελμα του Ψυκτικού, υπάρχουν δύο εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα:

     Το 1ο εργαστήριο έχει εγκατεστημένη σειρά εκπαιδευτικών μονάδων οικιακού ψυγείου, μικρών επαγγελματικών ψυγείων και τοπικών κλιματιστικών μονάδων (split unit).

     Το 2ο εργαστήριο έχει:

 • Πλήρη εγκατάσταση βιομηχανικής ψύξης (μονάδα συμπύκνωσης 4ΗΡ και ψυκτικό θάλαμο με εξατμιστή βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα).
 • Πλήρη εγκατάσταση βιομηχανικής ψύξης με μονάδα συμπύκνωσης 3ΗΡ και αερόψυκτο εξατμιστή βεβιασμένης κυκλοφορίας.
 • Πλήρη εγκατάσταση βιομηχανικού κλιματισμού (μονάδα συμπύκνωσης 4ΗΡ με αερόψυκτο εξατμιστή) με αεραγωγό.
 • Εγκατάσταση επαγγελματικής ψύξης με δύο αερόψυκτους επαγγελματικούς εξατμιστές φυσικής κυκλοφορίας αέρα.

     Ακόμη μέσω προγραμμάτων (π.χ. ΔΑΙΔΑΛΟΣ) έχουν κατασκευαστεί:

           α) εκπαιδευτική μονάδα κλιματισμού αυτοκινήτου και

           β) εκπαιδευτική μονάδα κλιματισμού (θέρμανση-ψύξη).

     Η εγκατάσταση όλων των ψυκτικών μονάδων έγινε από τους καθηγητές σε συνεργασία με τους μαθητές του Εργαστηρίου στα πλαίσια της εξάσκησής τους.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΥΣ & ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι εργασίες που μπορούν να πραγματοποιούν οι απόφοιτοι είναι (ανάλογα και με την αποκτηθείσα άδεια):

 • Επισκευή οικιακών ψυγείων
 • Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τοπικών μονάδων κλιματισμού
 • Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή επαγγελματικών μονάδων ψύξης - κλιματισμού
 • Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή βιομηχανικών μονάδων ψύξης
 • Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή βιομηχανικών μονάδων κλιματισμού
 • Σε ψυκτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την οδική ή σιδηροδρομική μεταφορά ευπαθών αγαθών (κοντέινερ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι απόφοιτοι αυτής της ειδικότητας μπορούν να εργαστούν:

 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Σε εταιρείες συντήρησης ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων κτιρίων
 • Σε βιομηχανίες-βιοτεχνίες που κατασκευάζουν υλικά και εξαρτήματα ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων
 • Σε εταιρείες εμπορίας μηχανολογικού εξοπλισμού ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων
 • Ως τεχνικοί σε δημόσιες υπηρεσίες

 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.

(Προεδρικό Διάταγμα 1/2013, ΦΕΚ 3/Α/8-1-2013)

1) Τεχνίτης Ψυκτικός (Πτυχίο ΕΠΑ.Λ. αντίστοιχης ειδικότητας)

2) Αρχιτεχνίτης Ψυκτικός (2ετής προϋπηρεσία σε ψυκτικές εγκ/σεις ως Τεχνίτης Ψυκτικός και εξετάσεις σύμφωνα με το ΦΕΚ 1447Β/2013)

3) Εργοδηγός Ψυκτικός (Προϋπηρεσία 1 έτους ως Αρχιτεχνίτης Ψυκτικός και εξετάσεις σύμφωνα με το ΦΕΚ 1447Β/2013)