Τομέας Μηχανολογίας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 3
2 Μαθηματικά 1 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες 2 Φυσική 1
Χημεία 1
4 Θρησκευτικά 1
5 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
6 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
7 Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ 12 ώρες
1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
2. Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΩΡΕΣ
1 Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής - Εφαρμογές 3Θ+3Ε
2 Μηχανική-Αντοχή Υλικών
3 Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
4 Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές 2Θ+5Ε
5 Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές 2Θ+2Ε
6 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 23 ώρες
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΤΟΜΕΑ  35 ώρες

 

 

      Στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης λειτουργούν τέσσερις (4) ειδικότητες του Τομέα Μηχανολογίας