Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων,

                    Εγκαταστάσεων & Δικτύων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 3
2 Μαθηματικά 1 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες 2 Φυσική 2
Χημεία 1
4 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
5 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
6 Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ 12 ώρες
1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
2. Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΩΡΕΣ

1 Ψηφιακά Συστήματα
2 Δίκτυα Υπολογιστών
3 Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά - Κατασκευές
4 Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων -
Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
5 Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας
6 Τηλεπικοινωνίες - Τηλεματική (Θ)
7 Τηλεπικοινωνίες - Τηλεματική (Ε)
8 Ρομποτική
9 Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 23 ώρες
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 35 ώρες

 

 

Γενικές Πληροφορίες για την ειδικότητα 

"Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων"

 

     Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων είναι σε θέση να:

     - Συναρμολογεί, εγκαθιστά και ελέγχει την λειτουργία Η/Υ και περιφερειακών συσκευών και δικτύων,

      - Εγκαθιστά Δομημένες Καλωδιώσεις για Δίκτυα Υπολογιστών,

      - Προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση και επισκευή βλαβών Η/Υ, περιφερειακών και δικτύων, να κάνει τις εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων που είναι απαραίτητες για την καλύτερη απόδοση απλών Η/Υ, συνδέσεις περιφερειακών ή Δικτύων

       - Χειρίζεται προγράμματα διαχείρισης του Διαδικτύου.

     Μπορεί να εργαστεί΅:

 • ως μέλος ομάδας
 • αυτόνομα ή ως υπάλληλος σε βιομηχανία ή βιοτεχνία ή εταιρεία συναρμολόγησης Η/Υ,
 • σε τεχνική εταιρεία ή συνεργείο εγκατάστασης συστημάτων Η/Υ και δικτύων,
 • σε τεχνική εταιρεία εγκατάστασης δομημένων καλωδιώσεων για δίκτυα Η/Υ,
 • σε υπολογιστικά κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή παροχές υπηρεσιών του διαδικτύου,
 • σε καταστήματα πώλησης Η/Υ και δικτυακών προϊόντων,
 • σε τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων.
 • βιομηχανία ή βιοτεχνία κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών καταναλωτικού χαρακτήρα ή ραδιοτηλεοπτικών συσκευών οικιακής χρήσης (όπως στερεοφωνικών συστημάτων, τηλεοράσεων, δεκτών ραδιοφωνίας, τηλεφωνίας, κ.λπ.),
 • εταιρεία ή εργαστήριο επισκευής ή και εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και εγκατάστασης κεντρικών κεραιών (επίγειων ή/και δορυφορικών) τηλεόρασης,
 • σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων πάσης φύσεως.
 • σε ραδιοφωνικούς & τηλεοπτικούς σταθμούς,
 • σε εταιρεία σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,

      Επίσης ως Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών μπορεί να εργαστεί ως μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή ως υπάλληλος σε βιομηχανία ή βιοτεχνία κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών καταναλωτικού χαρακτήρα ή ραδιοτηλεοπτικών συσκευών οικιακής χρήσης, σε εταιρεία ή εργαστήριο επισκευής ή και εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και εγκατάστασης κεντρικών κεραιών καθώς και σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας.

    Οι εργαζόμενοι στα Ηλεκτρονικά επαγγέλματα χρειάζεται να διαθέτουν ευσυνειδησία, υπευθυνότητα, δυναμισμό, συνέπεια, μεθοδικότητα και τάξη κατά την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, απαραίτητη είναι η δεξιότητα στη σχεδίαση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και γνώση της νομοθεσίας που αναφέρεται στα δημόσια και ιδιωτικά έργα. Νέοι που επιζητούν μια θέση με προοπτική στην αγορά εργασίας, καθώς και τη δυνατότητα, μέσα από τα προσφερόμενα αναλυτικά προγράμματα, περαιτέρω σπουδών πρέπει να μελετήσουν τις προοπτικές που τους προσφέρουν οι ειδικότητες του συγκεκριμένου τομέα.

    Οι επαγγελματίες αυτοί χρειάζεται να είναι προσεκτικοί, τακτικοί και να διαθέτουν σταθερότητα, μεγάλη ακρίβεια και ικανότητα για συντονισμό κινήσεων. Απαραίτητα είναι επίσης το ενδιαφέρον για το αντικείμενό τους, η επινοητικότητα και ο δυναμισμός. Επιπλέον, οι επαγγελματίες αυτοί χρειάζεται να είναι ευσυνείδητοι, συνεπείς και να διαθέτουν ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σε δύσκολες καταστάσεις ή προκειμένου να αντιμετωπίσουν προβλήματα τεχνικής φύσεως.
     Απαραίτητη είναι ακόμη η ικανότητα εκτέλεσης απλών μαθηματικών υπολογισμών, η επιδεξιότητα στο χειρισμό εργαλείων και μηχανημάτων και η ικανότητα αντίληψης χώρου, μορφών και σχημάτων. Τέλος, οι επαγγελματίες αυτοί απαιτείται να έχουν μυϊκή δύναμη, σωματική ευλυγισία και ευκινησία.

 

Επαγγελματικά καθήκοντα της ειδικότητας

"Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων"

     Το επάγγελμα του Τεχνικού Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει τα εξής κύρια και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα:

 • Αναγνωρίζει, διαβάζει, κατασκευάζει και ελέγχει με βάση κατάλληλες οδηγίες απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα, που αποτελούν τμήμα ευρύτερων ηλεκτρονικών διατάξεων, χρησιμοποιώντας αναλογικά και ψηφιακά εξαρτήματα, καθώς και διατάξεις μηχανουργικής τεχνολογίας.
 • Ελέγχει και συντηρεί ηλεκτρονικές οικιακές και καταναλωτικού χαρακτήρα συσκευές.


Επίσης ανιχνεύει και επισκευάζει τις βλάβες τους:

 • μπορεί να αποκαλύψει το εσωτερικό του μηχανήματος και χρησιμο-ποιώντας τα κατάλληλα διαγνωστικά μηχανήματα να εντοπίσει και να προβεί σε πρώτη εκτίμηση της βλάβης,
 • διαβάζει το ηλεκτρονικό διάγραμμα απλών κυκλωμάτων και τα αντίστοιχα κατασκευαστικά δεδομένα (data sheets).
 • αναγνωρίζει τα επιμέρους εξαρτήματα, που αποτελούν το κύκλωμα και τα επιλέγει για την συναρμολόγηση ή επισκευή του κυκλώματος,
 • αναγνωρίζει τις βαθμίδες των συσκευών και των μηχανημάτων και μπορεί να προβαίνει στην αντικατάσταση τους όταν αυτό απαιτείται.
 • συντηρεί τη συσκευή και αποκαθιστά την βλάβη,
 • ενημερώνει τον πελάτη για την βλάβη και για τον περαιτέρω χειρισμό της συσκευής,
 • μπορεί να συντονίσει το δορυφορικό δέκτη και να εξηγεί στον πελάτη τη χρήση του,
 • χρησιμοποιεί το πεδιόμετρο και επιλέγει την κατάλληλη κεραία,
 • μπορεί να τοποθετεί την κεραία είτε είναι επίγειας λήψης είτε δορυφορικής, εξασφαλίζοντας το σωστό προγραμματισμό (για επίγεια και για τη δορυφορική) και κλίση (για τη δορυφορική),
 • μπορεί να συνδέει την κεραία με τον δορυφορικό δέκτη (RF tuner) και τον δορυφορικό με τον τηλεοπτικό δέκτη επιλέγοντας και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εξαρτήματα όπως : ενίσχυση, καλώδιο, διακλαδωτή, ενδιάμεσες και τερματικές πρίζες,
 • επισκευάζει τις βλάβες της κεραίας ή του tuner, εφόσον είναι εφικτό.

Εγκαθιστά, ρυθμίζει και συντηρεί ραδιοτηλεοπτικές συσκευές καταναλωτικού χαρακτήρα:

 • εγκαθιστά κάθε εμπορική και καταναλωτικού χαρακτήρα ραδιο-τηλεοπτική συσκευή, προβαίνοντας στις απαραίτητες ηλεκτρολογικές ή άλλες συνδέσεις και εφαρμογές,
 • μπορεί να συντηρεί και να συμβουλεύει τον ιδιοκτήτη για την χρήση και τους αναγκαίους χειρισμούς.

Τοποθετεί, ρυθμίζει, ελέγχει, συντηρεί και επισκευάζει εγκαταστάσεις κεραιών επίγειας ή και δορυφορικής λήψης κατόπιν οδηγιών:

 • διαβάζει και αντιλαμβάνεται τα χαρακτηριστικά του δορυφόρου που είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση, στην οποία θα προβεί (κατεύθυνση δορυφόρου, ισχύς, πόλωση δέσμης, κ.λπ.)
 • επιλέγει, τοποθετεί, ρυθμίζει και ελέγχει εγκαταστάσεις κεραιών επίγειας ή και δορυφορικής λήψης.
 • συντηρεί και επισκευάζει τις παραπάνω συσκευές, πάντοτε με την κατάλληλη καθοδήγηση.

Μπορεί να εργασθεί σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς στην παραγωγή και μετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού σήματος:

 • βοηθάει τον χειριστή (ως βοηθός χειριστής) των μηχανημάτων Εγγραφής, Επεξεργασίας και Μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων,
 • μπορεί με κατάλληλη μετεκπαίδευση να αποκτήσει την επάρκεια για χειρισμό, ρύθμιση και απλή ημερήσια συντήρηση των παραπάνω μηχανημάτων.

 

Τέλος ο απόφοιτος της ειδικότητας "Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων" συντάσσει οικονομικές και τεχνικές εκθέσεις εφόσον του ζητηθεί.

 

  Επαγγελματικές Άδειες 

Ειδικότητας "Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Δικτύων"

 

 • Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Κατηγορία Β) 

     Ο απόφοιτος της ειδικότητας: “Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών” του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού των ΕΠΑ.Λ., βάσει του Ν.3707/2008 (ΦΕΚ 209/τ.Α/2008) και του άρθρου 3 του Ν.2518/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.3707/2008 (ΦΕΚ 664/τ.Β/2010) μετά την αποφοίτησή του από το σχολείο, μπορεί να ζητήσει την άδεια άσκησης εργασίας προσωπικού ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (για την Κατηγορία Β, ως Τεχνικοί) στην αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), καταθέτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.

 

Εξεταζόμενα μαθήματα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

     Τα βιβλία με τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί ο μαθητής που θα ακολουθήσει την ειδικότητα "Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Δικτύων" είναι τα εξής:

      1. Νέα Ελληνικά

      2. Μαθηματικά

      3. Δίκτυα Υπολογιστών

      4.1. Δομή & Λειτουργία Μικροϋπολογιστών 

      4.2. Ψηφιακά ηλεκτρονικά 

Τεχνικός στον κλάδο της ασφάλειας (Security):

     i.Τεχνικός εγκατάστασης, συντήρησης και παρακολούθησης μηχανημάτων συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού (πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο),

       ii.Τεχνικός εκμετάλλευσης κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού,

      iii.Τεχνικός εκπόνησης μελετών και σχεδιασμού συστημάτων ασφαλείας

           Αρμόδιος φορέας έκδοσης άδειας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

           Εμπλεκόμενοι φορείς:ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ, Εισαγγελίες Πρωτοδικών

           Κόστος: 29,35 €

     Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ54/Β΄/23.01.2003 (Σχετ.:παρ. 2αρθ. 1 της υπ' αριθ. 1016/109/5-κε' από 14-11-97 Υπουργικής Απόφασης και άρθρο 1 της υπ.' αριθ.1016/109/5-λε από 6-5-1998 ομοίας, σε συνδυασμόμε άρθρο 3 του Ν.2518/97).

 

Δικαιολογητικά  για τη χορήγηση αδείας εργασίας προσωπικού Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.-SECURITY)

 1. Αίτηση χορήγησης αδείας.

Σε έντυπο της Υπηρεσίας, με πλήρη στοιχεία ταυτότητας ενδιαφερομένου και τις δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει.

 1. Φωτοαντίγραφο του τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας συναφούς προς τις δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει (κατηγορία Α’ ή Β’).
 2. Αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος σχετικού τέλους.Τριάντα (30) ευρώ
 3. Φωτοαντίγραφο εγγράφου με το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος.

       Για Έλληνες πολίτες: Δελτίο αστυνομικής ταυτότητος ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο ή άδεια ικανότητας οδηγήσεως ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

        Για Πολίτες κράτους– μέλους της Ε.Ε.: Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.

        Για Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία.

        Στοιχεία ταυτότητος που έχουν μεταβληθεί δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη).

    6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8του Ν. 1599/1986 (θεωρημένη) με την οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο ότι:

       iδεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα εδάφια στ΄,η΄και θ΄του άρθρου2§1 του Ν.2518/1997, όπως ισχύει κάθε φορά.

      iiδεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄του άρθρου 2§1του Ν.2518/1997, όπως ισχύει κάθε φορά ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του προαναφερομένου άρθρου.

      iii. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι(6) μηνών για έγκλημα τουάρθρου8του ν. 2518/1997 και για κάθε έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο.

    7. Πιστοποιητικό ψυχιάτρου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3418/2005, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Εφόσον το υποβληθέν ιατρικό πιστοποιητικό εκδίδει ιδιώτης ιατρός, πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός αδείας λειτουργίας νομίμου ιατρείου που διατηρεί και η σφραγίδα του να περιλαμβάνει τον Α.Φ.Μ.και την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ενώ σε περίπτωση μη αναγραφής του αριθμού αυτού, θα πρέπει να προσκομίζεται άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας από τον κατάτόπο αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο. Αν το πιστοποιητικό εκδίδει ιατρός που υπηρετείσε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., πρέπει αυτό να φέρει θεώρηση του οικείου νομικού προσώπου. Η ημερομηνία έκδοσης του ως άνω πιστοποιητικού, πρέπει να μην απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.

     8. Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, διαστάσεων αστυνομικής ταυτότητας.

Σχετικό link: 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=54021&Itemid=646&lang=