Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων & Δικτύων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 3
2 Μαθηματικά 1 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες 2 Φυσική 2
Χημεία 1
4 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
5 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
6 Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ 12 ώρες
1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
2. Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΩΡΕΣ

1 Ηλεκτροτεχνία 2
2 Ηλεκτρικές Μηχανές
3 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 2 (Θ)
4 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 2 (Ε)
5 Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας – Ηλεκτρικών Μηχανών
6 Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής (Θ)
7 Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής (Ε)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 23 ώρες
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  35 ώρες

 

Πληροφορίες για την ειδικότητα "Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων & Δικτύων"

     Ο απόφοιτος της Γ΄τάξης της ειδικότητας "Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων" από τη στιγμή που θα συνεχίσει τις σπουδές του στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας θα συνδυάσει τη σχολική μάθηση με την αυθεντική μάθηση μέσα από την απασχόληση με αποδοχές σε πραγματικό εργασιακό χώρο σε εργοδότες δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα της περιοχής μας.

     Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται η ομαλή ένταξή του αποφοίτου μας στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η εκπαίδευσή του και η αναβάθμιση του πτυχίου της Γ' τάξης που έχει ήδη αποκτήσει, από πτυχίο επιπέδου 4 σε πτυχίο επιπέδου 5, ύστερα από εξετάσεις πιστοποίησης κατά τη λήξη του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας.

 

Εξεταζόμενα μαθήματα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

     Τα βιβλία με τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί ο μαθητής που θα ακολουθήσει την ειδικότητα "Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων & Δικτύων" είναι τα εξής:

      1. Νέα Ελληνικά

      2. Μαθηματικά

      3. Ηλεκτρικές Μηχανές

      4. Ηλεκτροτεχνία

 

     Επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας

"Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων & Δικτύων"

    Ο απόφοιτος της ειδικότητας "Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων & Δικτύων"  μπορεί να εργαστεί είτε στον δημόσιο τομέα, είτε στον ιδιωτικό τομέα ως:

 • Ελεύθερος Επαγγελματίας εγκαταστάτης με δικό του πελατολόγιο.
 • Ειδικευμένος Τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών.
 • Πωλητής ηλεκτρολογικών ειδών δημιουργώντας δική του επιχείρηση.
 • Ειδικευμένος Πωλητής σε καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών.
 • Δημόσιος υπάλληλος με την ειδικότητα του Συντηρητή ή Εγκαταστάτη ή  ΣΤ Εναερίτη σε Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Νοσοκομεία, Μουσεία, Αθλητικά Κέντρα, Ανεμογεννήτριες, Φωτοβολταϊκά, κ.α.).
 • Ιδιωτικός υπάλληλος (Ηλεκτρολόγος Συντηρητής εργοστασίων, ξενοδοχείων, κλινικών, συγκροτημάτων, κ.α.).
 • Σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις Ανελκυστήρων και Ηλεκτρογερανών.

     Αναλυτικότερα ο απόφοιτος της ειδικότητας "Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων & Δικτύων" εγκαθιστά, συντηρεί, ελέγχει και επισκευάζει:

 • Γραμμές παροχής ηλεκτρικού πίνακα-μετρητή ΔΕΗ.
 • Γειώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 • Ηλεκτρικές επαγγελματικές και οικιακές συσκευές.
 • Κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών.
 • Κυκλώματα τροφοδοσίας συσκευής παραγωγής θερμού νερού χρήσης.
 • Κυκλώματα ενισχυμένων γραμμών (πλυντηρίων, κλιματιστικών κλπ.), πινάκων διανομής και ελέγχου, κυκλώματα ασθενών ρευμάτων.
 • Κυκλώματα αυτονομίας κεντρικής θέρμανσης, συγκροτήματα εφεδρείας ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Απλά κυκλώματα οικιακών αυτοματισμών (γκαραζόπορτας, συστήματος ασφαλείας τεντών, ρολών, αυτομάτου ποτίσματος, αντλίας λυμάτων κ.α.).

Επιπλέόν Επαγγελματικά Δικαιώματα

     Ο απόφοιτος της ειδικότητας "Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων & Δικτύων"  επίσης μπορεί να εργαστεί ως:

 Ηλεκτρολόγος Τεχνικός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε:

 • Φωτοβολταϊκά.
 • Ανεμογεννήτριες.

 Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτου και Έλξης Τροχιοδρομικών Συστημάτων σε:

 • Κυκλώματα αυτοκινήτων σε Κλασικά αυτοκίνητα.
 • Κυκλώματα αυτοκινήτων σε Ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
 • Τραμ.
 • Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους.
 • Τρόλευ.

 Επαγγελματικές Άδειες

   Ο απόφοιτος της ειδικότητας "Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων & Δικτύων" μπορεί με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, να αποκτήσει τις παρακάτω επαγγελματικές άδειες.

 

Άδειες χωρίς εξετάσεις ή προϋπηρεσία:

 • Ηλεκτροτεχνίτη (Φωτισμού, Κίνησης, Ανελκυστήρων, Σταθμών Υ/Σ).
 • Βοηθού Χειριστή Φωτιστικών Σωμάτων.
 • Βοηθού Τεχνικού Αερίων Καυσίμων.
 • Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων.

Άδειες με εξετάσεις και προϋπηρεσία

 • Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή).
 • Τεχνίτη Οργάνων, Τροχών, Σιγαστήρων, Ψυγείων, Βαφέα, κ.α.

 

Δείτε το βίντεο του ΕΟΠΠΕΠ για την ειδικότητα Ηλεκτρολόγος μηχανικός στις ΑΠΕ

https://www.youtube.com/watch?v=63z-Wns4KeI&t=12s