Τομέας Ηλεκτρολογίας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 3
2 Μαθηματικά 1 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες 2 Φυσική 1
Χημεία 1
4 Θρησκευτικά 1
5 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
6 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
7 Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ  12 ώρες
1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία

2. Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΩΡΕΣ
1 Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος) 2Θ+2Ε
2 Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 2Θ+5Ε
3 Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών
4 Αυτοματισμοί, Αισθητήρες
5 Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 2Θ+4Ε
6 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  23 ώρες
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΤΟΜΕΑ  35 ώρες

 

 

Πληροφορίες για τον Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού

      Ο Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού θεωρείται διαχρονικά ένας από τους πιο σύγχρονους τομείς καθώς συντελεί στον εξηλεκτρισμό της χώρας και στη δημιουργία περιφερειακών υποδομών, συμβάλλοντας με τις υπηρεσίες που παρέχει σημαντικά στην επέκταση των επικοινωνιών και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. 

    Όπως αναφέρεται στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας οι εργαζόμενοι στα Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά επαγγέλματα χρειάζεται να διαθέτουν ευσυνειδησία, υπευθυνότητα, δυναμισμό, συνέπεια, μεθοδικότητα και τάξη κατά την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, απαραίτητη είναι η δεξιότητα στη σχεδίαση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και γνώση της νομοθεσίας που αναφέρεται στα δημόσια και ιδιωτικά έργα. Οι επαγγελματίες αυτοί χρειάζεται να είναι προσεκτικοί και τακτικοί. Να διαθέτουν σταθερότητα, μεγάλη ακρίβεια και ικανότητα  συντονισμού κινήσεων. Απαραίτητα είναι επίσης, το ενδιαφέρον για το αντικείμενό τους, η επινοητικότητα και ο δυναμισμός. Απαραίτητη είναι ακόμη η ικανότητα εκτέλεσης απλών μαθηματικών υπολογισμών, η επιδεξιότητα στο χειρισμό εργαλείων και μηχανημάτων και η ικανότητα αντίληψης χώρου, μορφών και σχημάτων. Τέλος, οι επαγγελματίες αυτοί απαιτείται να έχουν μυϊκή δύναμη, σωματική ευλυγισία και ευκινησία.

 

     Στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης λειτουργούν δύο (2) ειδικότητες του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού:

 

 

                          & Δικτύων