ΤΟΜΕΙΣ

     

     Για το σχολικό έτος 2021-2022 λειτουργούν οι εξής τομείς και ειδικότητες με το αντίστοιχο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα:


 

Α' ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

(22 ώρες)

ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 4
2 Μαθηματικά 1 Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες 2 Φυσική 2
Χημεία 1
Βιολογία 1
4 Πολιτική Παιδεία
(διακριτά διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)
2
5 Ιστορία 1
6 Θρησκευτικά 1
7 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 2
8 Φυσική Αγωγή 2
9 Πληροφορική 3 2
ΣΥΝΟΛΟ 22

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(7 ώρες)

ΩΡΕΣ
1 Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία 3 2
2 Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός -
Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας
2
α Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 3
ΣΥΝΟΛΟ 7

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(6 ώρες)

Οι μαθητές επιλέγουν (3) μαθήματα από τα (8) ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑ.Λ. ΩΡΕΣ
1 Αγωγή Υγείας 2
α Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου (Σ) 2
3 Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής 2
4 Αρχές Μηχανολογίας 2
5 Αρχές Οικονομίας 2
6 Βασικές Αρχές Σύνθεσης (Σ) 2
7 Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη 2
8 Ναυτιλιακές Γνώσεις 2
ΣΥΝΟΛΟ 16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ 35

1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
2.  Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους : α) Φυσική, β) Χημεία και β) Βιολογία

3 Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος είναι μεγαλύτερος από δεκαέξι (16), κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες.

Σε κάθε ομάδα διδάσκονται εναλλάξ τα μαθήματα «Πληροφορική» και «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως.

             


     

ΤΟΜΕΙΣ Β’  ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ.

α) Τομέας Μηχανολογίας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 3
2 Μαθηματικά 1 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες 2 Φυσική 1
Χημεία 1
4 Θρησκευτικά 1
5 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
6 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
7 Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ 12
1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
2. Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΩΡΕΣ
1 Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής - Εφαρμογές 3Θ+3Ε
2 Μηχανική-Αντοχή Υλικών
3 Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
4 Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές 2Θ+5Ε
5 Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές 2Θ+2Ε
6 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΤΟΜΕΑ  35

 

β) Τομέας Ηλεκτρολογίας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 3
2 Μαθηματικά 1 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες 2 Φυσική 1
Χημεία 1
4 Θρησκευτικά 1
5 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
6 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
7 Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ  12
1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία

2. Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΩΡΕΣ
1 Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος) 2Θ+2Ε
2 Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 2Θ+5Ε
3 Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών
4 Αυτοματισμοί, Αισθητήρες
5 Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 2Θ+4Ε
6 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΤΟΜΕΑ  35

 


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ.

α) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων & Δικτύων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (12 ώρες) ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 3
2 Μαθηματικά 1 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες 2 Φυσική 2
Χημεία 1
4 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
5 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
6 Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ 12
1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
2. Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

 

ΩΡΕΣ

1 Ηλεκτροτεχνία 2
2 Ηλεκτρικές Μηχανές
3 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 2 (Θ)
4 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 2 (Ε)
5 Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας – Ηλεκτρικών Μηχανών
6 Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής (Θ)
7 Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής (Ε)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  35

 


β) Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων,

Εγκαταστάσεων & Δικτύων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 3
2 Μαθηματικά 1 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες 2 Φυσική 2
Χημεία 1
4 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
5 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
6 Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ 12
1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
2. Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 

 

ΩΡΕΣ

1 Ψηφιακά Συστήματα
2 Δίκτυα Υπολογιστών
3 Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά - Κατασκευές
4 Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων -
Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
5 Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας
6 Τηλεπικοινωνίες - Τηλεματική (Θ)
7 Τηλεπικοινωνίες - Τηλεματική (Ε)
8 Ρομποτική
9 Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 35

 


γ) Τεχνικός Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

 και Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 3
2 Μαθηματικά 1 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες 2 Φυσική 2
Χημεία 1
4 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
5 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
6 Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ 12
1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
2. Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

 

 

ΩΡΕΣ

1 Στοιχεία Μηχανών
2 Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
3 Συντήρηση & Επισκευή Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών & Αερίων Καυσίμων (Θ)
4 Συντήρηση & Επισκευή Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών & Αερίων Καυσίμων (Ε)
5 Ύδρευση – Αποχέτευση (Θ)
6 Ύδρευση – Αποχέτευση (Ε)
7 Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης (Θ)
8 Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης (Ε)
9 Σχέδιο Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 35

 


δ) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Κατασκευών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 3
2 Μαθηματικά 1 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες 2 Φυσική 2
Χημεία 1
4 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
5 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
6 Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ 12
1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
2. Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

 

ΩΡΕΣ

1 Στοιχεία Μηχανών
2 Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
3 Μηχανουργική Τεχνολογία – Εργαλειομηχανές (Θ)
4 Μηχανουργική Τεχνολογία – Εργαλειομηχανές (Ε)
5 Ανελκυστήρες – Ανυψωτικές Μηχανές
6 Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (Θ)
7 Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (Ε)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 35


 

ε) Τεχνικός Οχημάτων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 3
2 Μαθηματικά 1 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες 2 Φυσική 2
Χημεία 1
4 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
5 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
6 Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ 12
1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
2. Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

 

ΩΡΕΣ

1 Στοιχεία Μηχανών
2 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (Θ)
3 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (Ε)
4 Συστήματα Αυτοκινήτου (Θ)
5 Συστήματα Αυτοκινήτου (Ε)
6 Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων (Θ)
7 Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων (Ε)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 35


 

ζ)  Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού

Κλιματισμού

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 3
2 Μαθηματικά 1 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες 2 Φυσική 2
Χημεία 1
4 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
5 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
6 Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ 12
1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
2. Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ

ΑΕΡΙΣΜΟΥ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 

ΩΡΕΣ

1 Στοιχεία Μηχανών
2 Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (Θ)
3 Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (Ε)
4 Εγκαταστάσεις Κλιματισμού (Θ)
5 Εγκαταστάσεις Κλιματισμού (Ε)
6 Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού
Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού (Θ)
7 Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού
Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού (Ε)
8 Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 35