Διευθύντρια του σχολείου μας είναι η κ. Βαρδιάμπαση Ζουμπουλιά-Παρασκευή, κλάδου ΠΕ80-Οικονομίας

Υποδιευθυντής του σχολείου μας είναι ο κ.Καζαντσίδης Γεώργιος, κλάδου ΠΕ02-Φιλόλογος