Σας κοινοποιούμε στο αρχείο με τη μορφή pdf την απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη διεξαγωγή των μαθητικών παρελάσεων της 28ης Οκτωβρίου 2021 για τους Δήμους της Π.Ε. Κοζάνης.

           Στην απόφαση προβλέπεται μόνο η συμμετοχή του σημαιοφόρου, των παραστατών και του/της μαθητή/τριας που κρατάει την πινακίδα του σχολείου.

Με εκτίμηση,

Από τη Διεύθυνση