Προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν  από το τμήμα Ηλεκτρονικών

 1. Εικονική Επιχείρηση Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων / JA GREECE
 2. Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας
  «Επαγγέλματα που χάθηκαν και επαγγέλματα που δημιουργήθηκαν με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας»
 3. Ανακύκλωση η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων
 4. Παραγωγή και επεξεργασία εκπαιδευτικού υλικού με τη βοήθεια κατάλληλων λογισμικών
 5. Εγκατάσταση και λειτουργία Διαδικτυακού Σχολικού Ραδιοφωνικού Σταθμού
 6. Ασύρματου Δίκτυο σε κτηριακά συγκροτήματα κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις .
 7. Παρουσίαση κατασκευής βιομηχανικού ψυγείου με λειτουργία ηλεκτρονικού χρονοδιακόπτη - θερμοστάτη.
 8. Φωτοσηματοδότης κυκλοφορίας οχημάτων
 9. Αειφόρος Σχολείο
 10. Πανελλήνιο Festival Μαθητικό Ραδιοφώνου European School Radio
 11. Κάνω ραδιόφωνο στο European School Radio διάρκειας ραδιοφωνικής εκπομπής  3 ωρών,  
 12. Διαγωνισμός Μαθητών σε ταινία μικρού μήκους
 13. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
 14. Εθνικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας Μαθαίνω ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ.
 15. Life Skills- ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΖΩΉΣ ΔΙΑΜΟΡΦΏΝΟΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΟΎΣ ΠΟΛΊΤΕΣ
 16. Οι διαδικτυακές Φιλίες στο περιβάλλον του Facebook
 17. Robotic Μικρής κλίμακας όχημα με Arduino 
 18. Εφαρμογή πτήση του Drone
 19. Αυτόματο πότισμα Θερμοκηπίου
 20. Ηλεκτρονική σκακιέρα electronic chessboard
 21. Αυτοσχέδιο υποβρύχιο με έλεγχο μικροεπεξεργαστή
 22. Συναγερμός με Arduino με αυτόνομη τροφοδοσία από ηλιακό πάνελ
 23. Έξυπνο σπίτι με έλεγχο από απόσταση μέσο sms