Οι Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί για την υλοποίηση της Μαθητείας στο σχολείο μας για το σχολικό έτος 2021-2022 είναι:

  • στον τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού στις ειδικότητες:

             α) Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων & Δικτύων 

                 ο κ. Κωστόπουλος Κωνσταντίνος

             β) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Δικτύων

                 ο κ. Παπαδόπουλος Δημήτριος 

  • στον τομέα Μηχανολογίας στις ειδικότητες:

            α) Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών 

                ο κ. Κωνσταντινίδης Ελευθέριος

            β)  Τεχνικός Οχημάτων 

                ο κ. Ευσταθιάδης Θεοχάρης & η κ. Ανθεμίδου Τερέζα