Οι απόφοιτοι-υποψήφιοι για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας εφόσον βγει πρώτα η σχετική πρόσκληση από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στην ειδικότητα που επιθυμούν δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας:

 

e-mathiteia.minedu.gov.gr

 

        Η φοίτηση, η αποφοίτηση και η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οδηγεί στην απόκτηση επιδοτούμενου Πτυχίου Επιπέδου 5 αναγνωρισμένου σε κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε.

        Στην ίδια ηλεκτρονική πλατφόρμα δίνεται η δυνατότητα σε φορείς του Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά τις προσφερόμενες θέσεις Μαθητείας στα προβλεπόμενα διαστήματα από τη νομοθεσία.