Στο επισυναπτόμενο έγγραφο θα βρείτε τη νέα εγκύκλιο σχετικά με την υπό στοιχεία Φ.153/ 43758/Α5/14-4-2022 (ΦΕΚ1851 Β’) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναφορικά με την Πρόσβαση των υποψηφίων ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022 και εφεξής.

Με εκτίμηση,

Από τη Διεύθυνση