Στα επισυναπτόμενα έγγραφα δίνονται πληροφορίες για τις τροποποιήσεις για την εισαγωγή στο Λιμενικό.

Με εκτίμηση,

Από τη Διεύθυνση