Η σελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

 

 

 

 Τα 8 επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

epipeda ellinika     

 

Η σελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με το Πλαίσιο Προσόντων

για τις ισοτιμίες, τα επαγγελματικά δικαιώματα, την πιστοποίηση προσόντων, κλπ.

 

Ξεκινά η πιστοποίηση συμβούλων σταδιοδρομίας και επαγγελματικού  προσανατολισμού – hrpro.gr | HR Professional 

       Το φυλλάδιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π για το Πλαίσιο Προσόντων

 

INFO EPP Page 01

INFO EPP Page 02

INFO EPP Page 03

INFO EPP Page 04

INFO EPP Page 05INFO EPP Page 06

INFO EPP Page 07

INFO EPP Page 08

INFO EPP Page 09

INFO EPP Page 10