Τηλεκπαίδευση με CISCO WEBEX 

       Στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας θα βρείτε τους συνδέσμους καθηγητών στο Cisco Webex για σύγχρονη-ταυτόχρονη διδασκαλία από το σπίτι.

       Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας βρίσκεται πάντοτε αναρτημένο στη σελίδα μας στην κατηγορία "ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ & ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ"

       Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση οι ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων είναι: 

 Ώρα       Από          Έως
  1η         8:00            8:40
  2η         8:50            9:30
  3η         9:40           10:20
  4η        10:30          11:10
  5η        11:20          12:00
  6η        12:10          12:50
  7η        13:00          13:40

        Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία:

1. Σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα, τα σχολεία υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υποχρεωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές.

2. Μαθητές που παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και λαμβάνουν απουσίες για όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας.

3. Η απουσία μαθητή από κάθε διδακτική ώρα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καταγράφεται από τον εκπαιδευτικό, προσμετράται στο γενικό σύνολο των απουσιών και λαμβάνεται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.

4. Κάθε εκπαιδευτικός υποχρεούται να καταγράφει με κάθε πρόσφορο τρόπο τους τίτλους της ενότητας που δίδαξε καθημερινά.

 

        Για να κατεβάσετε την εφαρμογή στον Η/Υ σας κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα:


Free screen sharing with Cisco Webex Meetings

 

       Για να μπείτε σε μια ηλεκτρονική τάξη και να παρακολουθήσετε το μάθημα από τον Η/Υ σας στο σπίτι κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα: