Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) - Αναρτημένα Μαθήματα

     H Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) είναι μια σύγχρονη εκπαιδευτική πλατφόρμα για το διαμοιρασμό εκπαιδευτικού υλικού ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αποτελεί ένα ευέλικτο, ασφαλές και απλό στη χρήση ψηφιακό περιβάλλον για τη μάθηση, την επικοινωνία και τη συνεργασία, υποστηρίζοντας πολλά εκπαιδευτικά σενάρια ασύγχρονης διδασκαλίας και μάθησης.

       Στην πλατφόρμα οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές εισέρχονται με τους λογαριασμούς που έχουν δημιουργήσει στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

       Οι μαθητές θα αναζητήσουν τα ηλεκτρονικά μαθήματα που έχουν δημιουργήσει οι εκπαιδευτικοί στην πλατφόρμα, θα κάνουν εγγραφή εφόσον τους ζητηθεί και θα τα παρακολουθούν. 

       Για είσοδο κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

 

      Για τη δημιουργία μαθητικού λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) πατήστε

 Υπηρεσίες για μαθητές – Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

 

      Για τη δημιουργία λογαριασμού εκπαιδευτικού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) πατήστε

 Διεύθυνση email για όλους τους μαθητές στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο – Πώς  να το φτιάξετε – Έλληνες Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί

 

      Για να δείτε σε βίντεο πως γίνεται η δημιουργία λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) πατήστε

Δημιουργία λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο - YouTube

 

     Για να δείτε σε βίντεο πως γίνεται η σύνδεση των μαθητών στην πλατφόρμα eclass του ΠΣΔ και η εγγραφή στα μαθήματα για παρακολούθηση πατήστε

 

Οδηγός Εγγραφή μαθητή στο e class Παρακολούθηση μαθήματος - YouTube

 

     Για να δείτε σε βίντεο πως γίνεται η δημιουργία μαθήματος από εκπαιδευτικούς στην πλατφόρμα eclass του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου πατήστε

 Δημιουργία μαθήματος στο eclass του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου - YouTube

 

    Για να δείτε σε βίντεο πως στέλνουν οι μαθητές εργασίες στους εκπαιδευτικούς μέσα από την πλατφόρμα eclass του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου πατήστε

Πως στέλνουμε εργασίες στο eclass - YouTube

 

      Για να δείτε σε βίντεο πως δημιουργούνται από τους εκπαιδευτικούς οι εργασίες και ασκήσεις μέσα από την πλατφόρμα eclass του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου πατήστε

  • Για τον αναλυτικό οδηγό

 person using MacBook Pro

  •  Για την πιο σύντομη περιγραφή:

Ασκήσεις στο eclass - Αναλυτικός οδηγός - YouTube