Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) - Αναρτημένα Μαθήματα

     H Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) είναι μια σύγχρονη εκπαιδευτική πλατφόρμα για το διαμοιρασμό εκπαιδευτικού υλικού ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αποτελεί ένα ευέλικτο, ασφαλές και απλό στη χρήση ψηφιακό περιβάλλον για τη μάθηση, την επικοινωνία και τη συνεργασία, υποστηρίζοντας πολλά εκπαιδευτικά σενάρια ασύγχρονης διδασκαλίας και μάθησης.

       Στην πλατφόρμα οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές εισέρχονται με τους λογαριασμούς που έχουν δημιουργήσει στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

       Οι μαθητές θα αναζητήσουν τα ηλεκτρονικά μαθήματα που έχουν δημιουργήσει οι εκπαιδευτικοί στην πλατφόρμα, θα κάνουν εγγραφή εφόσον τους ζητηθεί και θα τα παρακολουθούν. 

       Για είσοδο κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

 

      Για τη δημιουργία μαθητικού λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) πατήστε

 Υπηρεσίες για μαθητές – Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

 

      Για τη δημιουργία λογαριασμού εκπαιδευτικού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) πατήστε

 Διεύθυνση email για όλους τους μαθητές στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο – Πώς  να το φτιάξετε – Έλληνες Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί

 

      Για να δείτε σε βίντεο πως γίνεται η δημιουργία λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) πατήστε

Δημιουργία λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο - YouTube

 

     Για να δείτε σε βίντεο πως γίνεται η σύνδεση των μαθητών στην πλατφόρμα eclass του ΠΣΔ και η εγγραφή στα μαθήματα για παρακολούθηση πατήστε

 

Οδηγός Εγγραφή μαθητή στο e class Παρακολούθηση μαθήματος - YouTube

 

     Για να δείτε σε βίντεο πως γίνεται η δημιουργία μαθήματος από εκπαιδευτικούς στην πλατφόρμα eclass του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου πατήστε

 Δημιουργία μαθήματος στο eclass του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου - YouTube

 

    Για να δείτε σε βίντεο πως στέλνουν οι μαθητές εργασίες στους εκπαιδευτικούς μέσα από την πλατφόρμα eclass του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου πατήστε

Πως στέλνουμε εργασίες στο eclass - YouTube

 

      Για να δείτε σε βίντεο πως δημιουργούνται από τους εκπαιδευτικούς οι εργασίες και ασκήσεις μέσα από την πλατφόρμα eclass του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου πατήστε

  • Για τον αναλυτικό οδηγό

 person using MacBook Pro

  •  Για την πιο σύντομη περιγραφή:

Ασκήσεις στο eclass - Αναλυτικός οδηγός - YouTube

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τηλεκπαίδευση με CISCO WEBEX 

       Στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας θα βρείτε τους συνδέσμους καθηγητών στο Cisco Webex για σύγχρονη-ταυτόχρονη διδασκαλία από το σπίτι.

       Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας βρίσκεται πάντοτε αναρτημένο στη σελίδα μας στην κατηγορία "ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ & ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ"

       Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση οι ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων είναι: 

 Ώρα       Από          Έως
  1η         8:00            8:40
  2η         8:50            9:30
  3η         9:40           10:20
  4η        10:30          11:10
  5η        11:20          12:00
  6η        12:10          12:50
  7η        13:00          13:40

        Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία:

1. Σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα, τα σχολεία υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υποχρεωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές.

2. Μαθητές που παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και λαμβάνουν απουσίες για όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας.

3. Η απουσία μαθητή από κάθε διδακτική ώρα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καταγράφεται από τον εκπαιδευτικό, προσμετράται στο γενικό σύνολο των απουσιών και λαμβάνεται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.

4. Κάθε εκπαιδευτικός υποχρεούται να καταγράφει με κάθε πρόσφορο τρόπο τους τίτλους της ενότητας που δίδαξε καθημερινά.

 

        Για να κατεβάσετε την εφαρμογή στον Η/Υ σας κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα:


Free screen sharing with Cisco Webex Meetings

 

       Για να μπείτε σε μια ηλεκτρονική τάξη και να παρακολουθήσετε το μάθημα από τον Η/Υ σας στο σπίτι κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα: