Ηλεκτρονικές εγγραφές & ανανεώσεις εγγραφών

μαθητών, μαθητριών & αποφοίτων 

στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης

 

e-eggrafes

 

       Οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών-τριών μας που έχουν δηλωθεί ως κηδεμόνες στο Myschool και οι οποίοι επιθυμούν να εγγράψουν ή να ανανεώσουν την εγγραφή των παιδιών τους για την επόμενη τάξη ή οι μαθητές άλλων δημοσίων σχολείων που επιθυμούν να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη του 1ου ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης  χρειάζεται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που χρειάζεται σύμφωνα με την νομοθεσία μέσα στις προθεσμίες που ανακοινώνονται κάθε φορά από το Υπουργείο Παιδείας αφού πρώτα καταθέσουν μια αρχική «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής» μέσω της εφαρμογής e-eggrafes και με τους δικούς τους κωδικούς Γ.Γ.Π.Σ. (κωδικοί taxis) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/

 

      Στην περίπτωση ενήλικων μαθητών-τριών η Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλεται από τους ίδιους με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣ (κωδικούς taxisnet), εφόσον είναι καταχωρημένοι στο MySchool.

 

       Στο σχολείο μας έχουν έγκριση λειτουργίας οι παρακάτω τομείς και ειδικότητες:

 

       Στη Β’ τάξη έλαβαν έγκριση λειτουργίας τρεις (3) τομείς και συγκεκριμένα:

            α) ο Τομέας Μηχανολογίας

           β) ο Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού

           γ) ο Τομέας Δομικών Έργων

 

        Από τους παραπάνω τομείς κατά το τρέχον σχολικό έτος λειτουργούν στη Β’ τάξη ο Τομέας Μηχανολογίας και ο Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού, χωρίς αυτό να αποκλείει τη λειτουργία του τομέα Δομικών Έργων εάν προκύψει ο ικανός αριθμός μαθητών που ορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία.

 

       Στη Γ’ τάξη οι ειδικότητες που λειτουργούν είναι οι εξής:

           α) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων & Δικτύων

         β) Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

              & Δικτύων

         γ) Τεχνικός Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας

              Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου

         δ) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών

         ε) Τεχνικός Οχημάτων

         ζ) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού & Κλιματισμού

 

     Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή των μαθητών μας στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης απαιτείται μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών μας ή οι ενήλικοι μαθητές μας να προσέρθουν σε εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζεται από τη νομοθεσία στο σχολείο μας και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  και οριστικοποίησης της εγγραφής τους από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης στο ηλεκτρονικό σύστημα. Σε περίπτωση που δεν γίνει κάτι τέτοιο η εγγραφή θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί και η φοίτηση καθίσταται αδύνατη.

 

        Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ. μπορείτε να τις βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/pdfs/files/infos.pdf