Στο επισυναπτόμενο έγγραφο δίνονται πληροφορίες για την κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Μαρτίου 2022 επισημαίνοντας ότι οι γεννηθέντες μαθητές το έτος 2004 πρέπει να διαθέτουν πέραν των υπολοίπων δικαιολογητικών, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και κωδικούς πρόσβασης Τaxisnet.

Με εκτίμηση,

Από τη Διεύθυνση