Στο επισυναπτόμενο έγγραφο θα βρείτε την τροποποίηση της περ. Α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2226/1994 (Α’ 122), αναφορικά με τα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με εκτίμηση,

Από τη Διεύθυνση