Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο που θα βρείτε στο κάτω μέρος αυτής της δημοσίευσης ανακοινώνεται με Δελτίο Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. η παράταση που δίνεται για την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022.

         Η νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων-Δηλώσεων ορίζεται η Τετάρτη 15-12-2021.

Με εκτίμηση,

Από τη Διεύθυνση